top of page
IMG_8482.jpg

ยูธ แทรเวล ร่วมช่วยแจกอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท ยูธ แทรเวล ได้มีโอกาสได้ไปช่วยแจกอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ร่วมกับบริษัท คอมแพ็ค เวิลด์ (คู่ค้า) ภายใต้โครงการเต็มใจ ร่วมกับสภากาชาติไทย ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

- โครงการเต็มใจ ทำอะไร?

         เป็นโครงการที่รณรงค์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเลือด โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 1,000,000 มล.

เราได้ส่งมอบ “กำลังใจ” ผ่านอาหารที่แจก โดยแบ่งออกเป็น 2 เมนู

1. ข้าวหมูแดงเจ๊อู๊ด ข้าวหมูแดงประจำเมืองขอนแก่นที่เปิดมานานกว่า 60 ปี และขนมอาลัวรูปหัวใจ (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์) จำนวน 100 ชุด

2. ผัดหมี่กะทิ (สำหรับผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย) จำนวน 400 ชุด

    ยูธ แทรเวล ขอสนับสนุน และร่วมรณรงค์ให้บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย และใจ ร่วมกับบริจาคเลือด เพราะเลือดของท่านนั้นอาจจะต่อชีวิตผู้อื่นได้อีกหลายชีวิต และหวังว่าอาหารที่แจกจะเป็น “กำลังใจ” ให้หมอและ พยาบาล ช่วยเหลือคนไข้ และเป็น “กำลังใจ”ให้ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย มีกำลังใจในการรักษาต่อๆไปครับ

IMG_8388.jpg
IMG_8478.jpg
IMG_8343.HEIC
IMG_8487.JPG
IMG_8343_edited.jpg
IMG_8479.jpg
IMG_8488.JPG
IMG_8481.jpg
bottom of page