top of page

   บริการพิเศษ

 • Premium service

  • บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า(ขาเข้า)ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

  • บริการFast Track สำหรับลูกค้าที่เดินทางกับทางเราเป็นบริการที่มีให้บริการทั้งขาเข้าเเละขาออกโดยสามารถให้บริการได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ,ดอนเมือง,ภูเก็ต,และเชียงใหม่

  • บริการผู้ช่วยส่วนตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิสำหรับผู้โดยสารขาออกและขาเข้า

  • บริการ Porter Service เป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลสัมภาระลูกค้า        วมไปถึงช่วยเข็นรถเข็นให้ลูกค้าโดยบริการนี้มีให้บริการทั้งขาเข้าเเละขาออก

  • บริการดูแลลูกค้าหลังการขาย เปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัว

bottom of page